Možete zakazati dolazak kod mene na sledeće načine
Viber call 064/913-21-92 Whatsapp call 069/33-555-88

 

;

 

 

 

Brojač Poseta

 

261495 poseta     
3 posetioca online

 

Flag Counter

 

 

GIF

Sanovnik je sastavljen na osnovu mojih vizija

 

Reč autora

 

Značenje sna je simbolička poruka, a funkcija sna je prenos te poruke radi balansiranja psiho - fizičkog sistema osobe koja sanja. Neka istraživanja su pokazala da je samo 75 do 100 snova neke osobe dovoljno da bi se definisao njen psihološki profil. 

Međutim, simbolički aspekti osobe koja sanja, tj. njene specifičnosti u snovima, pojavljuju se zamaskirani slojeviti i nije ih moguće bukvalno tumačiti. Što znači da svaki simbol prevazilazi svoj osnovni sadržaj.U zavisnosti od konteksta sna i životne situacije osobe u fazi sna, moguće je sa velikom preciznošću dešifrovati kakvu poruku simboli nose u konkretnom snu. Tako, na primer, ukoliko sanjamo smrt neke osobe, to ne znači da će se takav događaj i desiti u stvarnosti. Već obično znači neku korenitu promenu u životu,

prestanak nečeg starog i početak novog.Snovi su, u principu, odraz našeg duhovnog i mentalnog stanja, ali mogu biti i nešto drugo. Oni izviru iz nesvesnog, donoseći u našu svest one elemente koji su nam u toj životnoj fazi potrebni. Međutim, granica između: svesti, podsvesti i nadsvesti u procesu spavanja, postaju znatno » mekše «, pa se sadržaji iz sva tri područja mešaju, zbog čega su nam snovi: konfuzni, magloviti i nerazumljivi.Postoji više načina analize snova i njihovih simbola, a skoro je svaka škola psihologije dodala nešto svoje. Najpoznatiji analitičari snova su svakako Frojd i Jung. Prema učenjima ovih analitičara, kao i na osnovu mnogih primera iz svakodnevnog života,

u snove se jednostavno ne može ni verovati.Sanjanje je univerzalno ljudsko iskustvo, a snovi predstavljaju drugu stranu medalje našeg života i svojevrsna su vrata između svesnog i nesvesnog. Mnogi naučnici su na osnovu svojih snova postigli vrhunska dostignuća u stvarnosti, čime su samo potvrdili značaj snova za ljudsku psihu i život uopštTako je, na primer, poznati ruski naučnik Dmitri Mendeleev sanjao periodni sistem hemijskih elemenata.

Niels Bohr je na temelju svog sna napravio model strukture atoma. Kompozitor Giuseppe Tartini je sanjao violinsku sonatu » Đavolji triler «. Genijalni Wolfgang Amadeus Mozart je na osnovu sna napisao operu » Čarobna frula «. Helikopter - Igor Ivanovič Sikorsky, šivaća mašina – Elias Howe i laser – Gordon Gould, samo su neki od izuma dobijenih putem snova.Želeći da pomognem svima onima kojima je svet snova: zagonetan, nepredvidiv i nedokučiv, sačinio sam ovaj SANOVNIK ili TUMAČ SNOVA, na bazi mojih vizija koje sam imao u 38 proteklih  godina.Ovom prilikom bih se zahvalio svima onima koji su pomogli da ovaj sanovnik ugleda svetlost dana. Ovaj sanovnik je iz moje knjige " Vizionar i sunce ", čiji je autor Žarki Urošević. Sanovnik sam napisao ja, na osnovu mojih vizija 1997. godine.Naravno, ovo predstavlja samo osnovu, jer nije moguće sve simbole i sva značenja predstaviti u pisanoj formi. Iz tog razloga, pozivam sve one koji su zainteresovani za tumačenje snova.

 

 

SRDAČNO VAŠ  VIZIONAR RADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj poseta u poslednja 24h:
Srbija rsnum
Crna Gora me num
Bosna i Hercegovina babosnia
Makedonija mknum
Nemačka denum
Austrija atnum
Hrvatska hrnum
SAD usnum
Ukupnonum